دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
فارسی|
Wednesday, November 22, 2017
اساتيد
S. Mohsen
Name: S. Mohsen
Family Name: Saleh Koutahi
Rank: Assistant Professor
Department: Physics
Homepage: http://wp.kntu.ac.ir/salehkoutahi
Email: salehkoutahi(at-sign)kntu.ac.ir

سوابق تحصيلي

دكتري : فيزيك اتمي دانشگاه تگزاس

كارشناسي ارشد: فيزيك دانشگاه اكرون

كارشناسي: فيزيك دانشگاه رازي كرمانشاه

گرايش تخصصيفيزيك هسته اي 

زمينه هاي مورد علاقه براي كارهاي مشاوره صنعتي و امور پژوهشي:

انرژي خورشيدي نانو

 

Tel :
All Rights is Reserved K.N. Toosi University